PLENDERU
Najlepszy hotel w Krakowie

Plan połączenia spółek

Zarząd LIDER-HOTEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000244810 przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, przygotowany na podstawie art. 499§1 Kodeksu spółek handlowych.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK (PDF)

« powrót
zwiń »